· 

Yoni Mudra

Mudra betekent zegel, een verzegelde houding.

Mudra's kunnen i.c.m asana's, pranayama en bandha's met het hele lichaam gemaakt worden, maar ook d.m.v slechts twee vingers.

Zo kun je bv omhoog kijken naar het punt tussen je wenkbrauwen, je kunt het puntje van je tong tegen je verhemelte drukken en de meest bekende vorm van mudra's zijn die die je met de handen maakt, de z.g Hasta Mudra's.

 

Mudra's kunnen invloed hebben op de psyche en op emoties en ze kunnen ook bedoeld zijn als gebaar van toewijding of voor esthetisch gebruik.

 

Bovendien kunnen mudra's de stemming, houding en waarneming veranderen en het bewustzijn en de concentratie verdiepen.

 

Yogi's ervaren mudra's als houdingen die bijdragen aan de energiestroom; individuele prana wordt met de universele pranastroom verbonden.

 

Mudra's zouden een directe verbinding geven tussen annamaya kosha (het fysieke lichaam), manomaya kosha (het mentale lichaam) en pranamaya kosha (het pranische lichaam). In eerste instantie zorgt dit ervoor dat de beoefenaar bewustzijn ontwikkelt van de stroming van prana in het lichaam. Uiteindelijk zal het prana-balans geven in de koshas waardoor de subtiele energie omgeleid zal worden naar de hogergelegen chakras zodat een hogere staat van bewustzijn mogelijk wordt.

 

Sommige mudra's zijn niet zomaar eenvoudig uit te voeren en andere kosten nauwelijks moeite. Of je inderdaad de verandering en verdieping kunt waarnemen hangt ook sterk samen met het feit of het merendeel van je energetische blokkades is verwijderd. Vandaar dat sommigen zeggen dat mudra's door ervaren yoga-beoefenaars beoefend moeten worden. Anderen menen dat de beoefening van enkele mudra's juist zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van bewustzijn en verdieping.

 

 

Yoni Mudra – de mudra van de baarmoeder of de bron.

Deze mudra stimuleert de oerenergie die verbonden is met de baarmoeder en de bron van de scheppende kracht.

De mudra kan zowel door vrouwen als door mannen beoefend worden.

 

Plaats je handen in deze mudra voor je onderbuik, dus de wijsvingers wijzend naar de aarde en de duimen bevinden zich ter hoogte van de navel.

 

Doordat de vingers van beide handen gekruist zijn vindt er een uitwisseling en balancering van energieën plaats tussen beide handen: De linkerhand die de chandra/vrouwelijke/maan/yin/ida nadi kwaliteiten vertegenwoordigt en de rechterhand die surya/mannelijk/zon/yang/pingala nadi representeert. En niet alleen beide handen, maar ook beide kanten, de linker- en de rechterhersenhelft. 

 

Het tegen elkaar plaatsen van de wijsvingers en van de duimen intensiveert bovendien de stroming van prana, die weer teruggeleid wordt in het lichaam.

 

Deze mudra zorgt ervoor dat lichaam en geest stabiel zijn tijdens meditatie en helpt in concentratie, bewustzijn en innerlijke fysieke ontspanning.

 

Yoni Mudra versterkt de Yin-energie welke zich in de diepe onderbuik bevindt, het gebied dat Svadisthana chakra (India), het Hara (Japan) of Dantian (China) genoemd wordt.