· 

Wie was Patanjali?

Wie Patanjali, de schrijver van de Yoga Sutra's, was en wanneer hij precies geleefd heeft is niet bekend, al zijn er aanwijzingen dat hij zo'n 200 jaar voor onze jaartelling geleefd zal hebben. Zo is bijvoorbeeld bekend dat in die periode Grieken verbleven in de regio waar Patanjali leefde (Kodar, Uttar Pradesh) en dat er in Griekse teksten uit die tijd variaties op de naam Patanjali worden genoemd als een bovenmenselijk wezen, iemand dus met hogere gaven dan de doorsnee mens.

 

Onze Westerse geest heeft evidence-based bewijs nodig al laten we ons er tegelijkertijd op voorstaan kennis te hebben van de Griekse mythologie.

 

Nou, dan deel ik graag het mythologische verhaal over Patanjali.

Als je op het www zoekt naar 'Vishnu and Snake' dan zie je afbeeldingen van Lord Vishnu zittend of liggend op een slang.

De afbeelding verwijst o.a naar de Vigyana Bhairava Tantra (2000 vC) waarin Shiva aan Devi de 112 meditatietechnieken uitlegt die zouden leiden naar zelfrealisatie. Naast verschillende adembewustzijns-technieken, non-duaal bewustzijn, concentratie-methoden, chanten, contemplatie en visualisatie, zou Yoga Nidra één van die methoden zijn.

 

Ik spreek liever van Lord of Meester dan van God, want al kunnen wij Hollanders slecht tegen autoriteit, God zit velen hoog en over de betekenis ervan zullen we het nooit eens worden.

 

Ik wil dus niet te diep op godsdiensten ingaan, al het is wel goed om te weten dat ook in de oorspronkelijke tradities van India men uitging van een drie-eenheid: Brahma, Vishnu en Shiva.

 

Dus, berust er tijdens dit verhaal even in dat we het over goden en meesters hebben en dat er een slang is, genaamd Adishesha, die Vishnu ziet als zijn Meester en hij alles wil doen om zijn meester gelukkig te maken.

 

Adishesha (je mag ook Adisesa schrijven) merkt op dat er altijd iets in Vishnu gebeurt als Shiva danst.

Op de foto hierboven zie je het koperen beeldje dat ik in Mysore kocht van Nataraja, de dansende Shiva.

 

Als Shiva Tandava danst dan voelt de slang dat er iets in Vishnu gebeurt. De dans gaat over loslaten, loslaten van alles wat je niet bent, alles wat je belemmert, alle maskers, alle concepten en ideeën die we hebben over hoe het hoort en wie we denken te zijn. Als we al deze lagen, al deze sluiers loslaten, dan komen we tot onze ware essentie.

De dans is zo krachtig dat Vishnu de krachten die erdoor vrijkomen met gesloten ogen kan ervaren en ook al danst Shiva helemaal niet in de buurt van Vishnu, dan toch raakt Vishnu in extase, in verrukking en dus wordt de dans ook wel Ananda Tandava genoemd.

 

Dit is een eigentijdse interpretatie, hoe Shiva echt danste zullen we nooit weten ... of toch?

Sluit je ogen en laat je gaan, zo kun je het zelf ervaren.

Adisesa de slang wil deze dans leren zodat ook hij zijn meester in vervoering kan brengen, dus hij smeekt het zijn meester.

De dans kan echter alleen op aarde geleerd worden en dus zal de slang naar de aarde moeten, maar ja, een slang die een dans gaat leren? En dus zal de slang als mens geboren moeten worden, zodat hij alle menselijke eigenschappen in zich heeft.

 

Bij wie zal Adisesa geboren gaan worden? Er is een vrouw op aarde, genaamd Gornyka, die heel graag een kind zou willen. Ze leeft een toegewijd leven en elke dag verschijnt ze aan de oever van de heilige rivier de Ganges en bidt om een kind.

 

Op een dag waarop ze weer bij de Ganges zit te bidden met haar handen in Anjali-mudra (de gebedshouding, zie foto), open ze haar handen zodat haar handpalmen naar boven wijzen en in haar handen valt (Pat) een pasgeboren baby. Patanjali betekent dus, 'Gevallen (neergedaald) in gevouwen handen'.

Reactie schrijven

Commentaren: 0