Algemene Voorwaarden Ibiza Retreat 2020

 

 • 1. Hanneke Norbruis is geen reisorganisator of reisagent.

 • 2. De genoemde prijs is exclusief de kosten voor het vliegticket. Je dient dus zelf je ticket te boeken.

 • 3. Door het betalen van de aanbetaling (€200,-) verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden.

 • 4. Bij annulering door deelnemer wordt deze aanbetaling als annuleringskosten gerekend. De aanbetaling wordt dus niet geretourneerd bij annulering.

 • 5. De volledige reissom (min de €200,- aanbetaling) moet uiterlijk 60 dagen voor vertrekdatum naar Ibiza, dus 28 mei 2020 op rekening van Studio Norbruis bijgeschreven staan. Bij annulering ná deze datum is de volledige reissom verschuldigd, ongeacht de reden van annulering.

 • 6. Aan bedragen of andere informatie op de website, social media, de (opdracht)bevestiging en andere uitingen kunnen geen rechten worden ontleend door de deelnemer. De deelnemer dient zelf de verstrekte informatie op de (opdracht)bevestiging te controleren.

 • 7. Kennelijke fouten of vergissingen in het reisaanbod binden de locatie-verhuurders en Hanneke Norbruis niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde deelnemer op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

 • 8. Hanneke Norbruis raadt je dringend aan om een goede reis-, bagage-, ongevallen-, ziektekosten- en annuleringsverzekering af te sluiten. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor en kan op geen enkele wijze worden verhaald op de locatie-verhuurders of Hanneke Norbruis.

 • 9. Deelnemer draagt zelf verantwoordelijkheid voor het bij zich dragen van een geldig identiteitsbewijs of paspoort.

 • 10. Deelnemer zorgt er zelf voor om voldoende contant geld en /of werkende pinpas mee te nemen. Vergeet je pincode niet!

 • 11. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de deelnemer is Hanneke Norbruis niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade daarvan. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

 • 12. Het minimum aantal deelnemers voor dit retreat is 6 personen, beneden welk aantal het retreat niet kan worden uitgevoerd. Bij onvoldoende deelname is de uiterlijke datum van annulering door Hanneke Norbruis 14 dagen voor vertrek. De overeenkomst kan door Hanneke Norbruis onmiddellijk worden opgezegd, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in het aanbod genoemde minimum aantal deelnemers.

 • 13. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Toch is het wel voor je eigen ontwikkeling en verdieping wel aan te raden dat je zoveel mogelijk deelneemt aan het programma.

 • 14. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

 • 15. Hanneke Norbruis heeft het recht het retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Hanneke Norbruis heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

 • 16. Hanneke Norbruis heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan het retreat.

 • 17. De minimum leeftijd om deel te mogen nemen aan dit retreat is 19 jaar.

 • 18. Het is verboden om je in te schrijven onder een valse naam of adres.

 • 19. Deelname aan het retreat is geheel op eigen risico. Hanneke Norbruis is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

 • 20. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie.

 • 21. Deelnemer dient te beschikken over een goede gezondheid en conditie, zowel fysiek als geestelijk. Indien je twijfelt of het retreat geschikt is voor je, verzoek ik je om een e-mail te sturen. Indien je je hier niet aan houdt, en je niet in staat blijkt om deel te nemen, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de kosten van het retreat plaats

 • 22. Bespreek, bij twijfel over lichamelijke en/of psychische klachten, voordat je boekt met een gekwalificeerd arts.

 • 23. Meld eventuele lichamelijke klachten altijd voorafgaand aan de les aan de docent.

 • 24. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

 • 25. De locatie is alcohol- en rookvrij. Ook het gebruik van drugs is niet toegestaan.

 • 26. Respect voor elkaar is een kernwaarde, ongeacht religie, opvattingen, geaardheid, en ontwikkeling. De locatieverhuurders en Hanneke Norbruis zijn respectvol naar alle deelnemers en verwachten dat de deelnemers ook respectvol zijn naar ons en naar elkaar. Bij wangedrag of andere negatieve gedragingen die het reisgenot van de andere deelnemers of begeleiders benadelen, kan verdere deelname van de veroorzaker worden geweigerd.

 • 27. Behandel de locatie en haar omgeving met zorg; houd het schoon en opgeruimd. Meld zaken die opvallen of eventuele gebreken (onvoldoende toiletpapier, verstopt putje, kletsnatte badkamervloer e.d) direct.

 • 28. Eventuele schade door deelnemer wordt op de veroorzaker verhaald.

 • 29. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van de locatie-verhuurders en van Hanneke Norbruis niet opvolgen, kunnen uit het retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van enige betaling.

 • 30. Het maken van video/film of geluidsopnames is tijdens de lessen en workshops niet toegestaan.

 • 31. We maken aan het begin van het retreat samen afspraken over het maken van video/film of geluidsopnames en foto's van elkaar.

 

Deelnemers worden geacht bovengenoemde voorwaarden gelezen en begrepen te hebben voorafgaand aan de boeking. Bij aanmelding gaan de deelnemers akkoord met bovengenoemde voorwaarden.

 

* Neem bij vragen over deze algemene voorwaarden contact met mij op.

 

Email Hanneke Norbruis

Telefoon 06 25 413 523

Anonieme nummers worden niet beantwoord.

Spreek eventueel een voicemailbericht in, zodat ik je terug kan bellen.